صراط (تصحیح قرائت نماز) چهارشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو قرآن

صراط/ تصحيح قرائت نماز

صراط (تصحیح قرائت نماز)

برنامه "صراط" با محوریت آموزش تصحیح قرائت نماز از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه با هدف ارتقاء قرائت نماز تهیه می شود كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی سعیده دشتی و با حضور اساتیدی چون؛ حسین اخوان اقدم، علی فربین، حسینعلی شریف و بهروز یاریگل است كه روزهای چهارشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه از شبكه رادیویی قرآن بر روی آنتن می رود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:15

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صراط/ تصحیح قرائت نماز