حبیبی یا محمد صلوات الله‌ علیه

سامی یوسف

We once had a Teacher
زمانی ما آموزگاری داشتیم
The Teacher of teachers,
استاد تمامی معلمان
He changed the world for the better
او دنیا را به سوی بهتر بودن تغییر دارد
And made us better creatures,
و باعث شد كه ما مخلوقات بهتری بشویم
Oh Allah we’ve shamed ourselves
اوه خدایا ما از خودمان خجالت می كشیدیم
We’ve strayed from Al-Mu’allim,
ما از آن معلم غافل شده ایم
Surely we’ve wronged ourselves
بدون شك این خود ما بودیم كه گناه انجام می دادیم
What will we say in front him?
ما چه چیزی در مقابل او خواهیم گفت
Oh Mu’allim…
آه ای معلم
He was Muhammad salla Allah alayhi wa sallam,
او محمد بود كه درود خداوند بر او و خاندانش باد
Muhammad, mercy upon Mankind,
محمد بخششی كه شامل تمامی انسانها می شود
Teacher of all Mankind.استاد تمامی آدمیان
أبا القاسم
ای اباالقاسم
یا حبیبی یا محمد
ای عشق من ای محمد
یا شفیعی یا محمد
ای شفاعت كننده من ای محمد
خیر خلق الله محمد
ای بهترین مخلوقات خداوند ای محمد
یا مصطفى یا إمام المرسلین
ای مصطفی ای راهنمای تمامی پیامبران
یا مصطفى یا شفیع العالمین
ای مصطفى ای شفاعت كننده تمامی جهان

He prayed while others slept
در حالیكه همه به خواب فرو می رفتند او به مناجات می پرداخت
While other ate he’d fast,
زمانیكه دیگران مشغول خوردن بودند او روزه می گرفت
While they would laugh he wept
هنگامیكه آنها در حال خندیدن بودند او می گریست
Until he breathed his last,
او تا واپسین لحظه زندگیش , تا آخرین نفس
His only wish was for us to be
تنها آرزویش برای ما بود
Among the ones who prosper,
از بین ما آن كسی رستگار می شود
Ya Mu’allim peace be upon you,
كه ای محمد در كنار تو به آرامش برسد
Truly you are our Teacher,
به درستی كه تو معلم ما هستی
Oh Mu’allim…آه ای معلم
یا حبیبی.. یا محمد
ای عشق من ای محمد
یا شفیعی.. یا محمد
ای شفاعت كننده من ای محمد
یا رسولی.. یا محمد
ای پیامبر من ای محمد
یا بشیری.. یا محمد
ای بشارت دهنده من ای محمد
یا نذیری.. یا محمد
ای كسیكه گناهانم را به من گوشزد می كنی ای محمد
عشق قلبی.. یا محمد
ای عشق قلب من ای محمد
نور عینی.. یا محمد
ای روشنایی چشمانم ای محمد
He taught us to be just and kind
او به ما آموخت كه مهربان و عادل باشیم
And to feed the poor and hungry,
در بخشیدن غذا به مردم فقیر و گرسنه
Help the wayfarer and the orphan child
به تمامی رهگذران بی پناه و بچه های یتیم كمك كنیم
And to not be cruel and miserly,
و ظالم و تنگ نظر و خسیس نباشیم
His speech was soft and gentle,
حرفهای او لطیف و آرامش بخش بود
Like a mother stroking her child,
مانند مادری كه بچه هایش را نوازش می كند
His mercy and compassion,
رحمت و شفقت و دلسوزی او
Were most radiant when he smiled
زمانیكه لبخند می زد به بیشترین فروغ و درخشش خود می رسید
یا مصطفی یا امام المرسلین

مخاطبان در سرتاسر دنیا می توانند از طریق وب سایتWWW.radioquran.IR از پخش زنده شبكه استفاده و در جریان آخرین خبرهای رادیو قرآن قرار بگیرند.
از طریق موج اف.ام ردیف 100 مگاهرتز شنونده ما باشید.

📻 fm 100 mhz

آدرس صفحات رادیو قرآن در فضای مجازی:

🌐 www.radioquran.ir

instagram.com/radioquran_ir 🆔

http://sapp.ir/radioquran 🆔

https://www.aparat.com/radioquran.ir 🆔

راه های ارتباطی ما:

📩 30000100

☎️ 02122051632_02122043017

1400/07/28
|
13:32
دسترسی سریع