ذكر اثر ندارد !!

سخنان حجت الاسلام عالی در خصوص اثربخشی اذكار

آدرس صفحات ما در فضای مجازی :

FM 100 Mhz 📻


www.radioquran.ir 🌐

🆔 instagram.com/radioquran_ir

🆔 http://sapp.ir/radioquran

🆔 https://www.aparat.com/radioquran.ir

30000100 📩

02122051632_02122043017 ☎️

1400/06/26
|
13:31