سخنان مدیر گروه آموزش شبكه رادیویی قران در برنامه 1455

احمد فراهانی مدیر گروه آموزش رادیو قرآن در برنامه 1455 شبكه قرآن و معارف سیما از طرح ملی قرآنی 1455 و بازتاب آن در برنامه های شبكه رادیویی قران می گوید.

1400/05/12
|
18:00
دسترسی سریع