تلاوت بسیار زیبایی از استاد عبدالباسط

این تلاوت بسیار زیبا شامل آیه 35 سوره مباركه احزاب می باشد كه توسط استاد محمد عبدالباسط عبدالصمد ماندگار شده است.

1400/04/20
|
14:38
دسترسی سریع