برنامه یك آیه یك قصه

برنامه یك آیه، یك قصه با محوریت یك آیه از قرآن كریم و خلق داستانی پند آموز سعی دارد نكات مهم آن آیه را در قالب نمایشی مختصر در لوح سفید ذهن كودكان و نوجوانان ماندگار كند.

1400/01/25
|
16:41
دسترسی سریع