بشارت 1453/ سه شنبه 25 تیرماه

برنامه كوتاه بشارت 1453 با محوریت حفظ و تثبیت آیات جزء 30 قرآن كریم(سوره های نبأ تا بروج) ، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت 10:25 تا 10:30 به كارشناسی استاد معتز آقایی طی فصل تابستان از رادیو قرآن پخش می شود.موضوع برنامه سه شنبه 25 تیرماه به حفظ آیات 6 تا 10 سوره مباركه عَبَس اختصاص دارد.
این برنامه در قالب طرح تابستانی قرآن، كتاب زندگی(بشارت 1453) از رادیو قرآن پخش می شود.

1398/05/01
|
12:02
دسترسی سریع