بشارت 1453/ پنجشنبه 6 تیرماه

برنامه كوتاه بشارت 1453 با محوریت حفظ و تثبیت آیات جزء 30 قرآن كریم(سوره های نبأ تا بروج) ، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت 10:25 تا 10:30 به كارشناسی استاد معتز آقایی طی فصل تابستان از رادیو قرآن پخش می شود.

موضوع برنامه پنجشنبه 6 تیرماه به حفظ آیات 17 تا 25 سوره مباركه نبأ اختصاص دارد. موضوع توحید با آیه 16 در سوره نبأ پایان می یابد و از آیه 17 موضوع معاد آغاز می شود.
این برنامه در قالب طرح تابستانی قرآن، كتاب زندگی(بشارت 1453) از رادیو قرآن پخش می شود.

1398/04/09
|
10:17
دسترسی سریع