بشارت 1453/ چهارشنبه 5 تیرماه

برنامه کوتاه بشارت 1453 با محوریت حفظ و تثبیت آیات جزء 30 قرآن کریم(سوره های نبأ تا بروج) ، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت 10:25 تا 10:30 به کارشناسی استاد معتز آقایی طی فصل تابستان از رادیو قرآن پخش می شود.

موضوع برنامه چهارشنبه 5 تیرماه به حفظ آیات 9 تا 16 سوره مبارکه نبأ اختصاص دارد. موضوع توحید با آیه 16 در سوره نبأ پایان می یابد و از آیه 17 موضوع معاد آغاز می شود.
این برنامه در قالب طرح تابستانی قرآن، کتاب زندگی(بشارت 1453) از رادیو قرآن پخش می شود.

1398/04/05
|
15:01
دسترسی سریع