قرار قرآنییان

پوشش زنده و مستقیم شبكه رادیویی قرآن از حضور پرشور جامعه قرآنی در پای صندوق رأی در محل مسجد جامع لویزان

حضور برای خلق حماسه ای دیگر
حضور برای اقتدار ایران عزیز

وعده دیدارما :جمعه 11 اسفندماه
مسجد جامع لویزان

1402/12/09
|
11:57
دسترسی سریع