13 آبان امسال با شعار محوری "نسل نو جهانی با نسل آرمانی" به حمایت از مردم مظلوم غزه خواهیم پرداخت

مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه های مختلف فرهنگی هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریكا با طرح شكایت قضایی مردم از دولت مستكبر آمریكا.

1402/08/13
|
10:02
دسترسی سریع