دنیـام فـاطمه (س)

نماهنگ دنیام فاطمه
با صدای علی اكبر حائری
و همراهی گروه سرود نجم الثاقب

ای بتول پاك السلام / قلب چاك چاك السلام
حاصل جوانی علی / ماه ارغوانی علی
لحظه ای درنگ كن بمان / وقت ناتوانی علی
بی تو سر بلند میكنند / دشمنان جانی علی
بی تو سجده میكند به خاك / روح آسمانی علی

ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ (ﺱ) ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ

1401/10/05
|
15:15
دسترسی سریع