جوانان عزیز

چكیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان

عزیزان من، جوانهای عزیز، نوجوان‌های عزیز، بچّه‌های عزیز من! قدر این موقعیّت و این امكان را بدانید. شماها و نسل شما همان نسلی هستید كه این كشور را ان‌شاءالله به اوج خواهید رساند. آرزوهای زیادی داریم، آرمانهای بزرگی داریم. دشمنی‌های دشمنان هم تا الان هیچ تأثیری نگذاشته، هیچ غلطی نتوانسته‌اند بكنند. نه‌اینكه دشمنی نكردند، نه‌اینكه فعّالیّت نكردند؛ چرا، هرچه دلت بخواهد دشمنی كردند، فعّالیّت كردند. همان كارهایی كه برای انحراف نسلهای جوان در كشورهای مختلف كرده‌اند، در كشور ما هم كرده‌اند؛ از ترویج مواد مخدّر بگیر تا ترویج فحشا، تا بازی‌های گمراه‌كننده‌ی رایانه‌ای و امثال اینها؛ همه‌ی كارها را كرده‌اند. در یك بخشهایی هم موفّق شدند، در یك جاهایی هم یك عدّه‌ای را ممكن است توانسته باشند از راه منحرف كنند، امّا نسل جوان، نسل نوجوان با همان روشن‌بینی كه در اوّل انقلاب وجود داشت و از او توقّع میرود، امروز هم وجود دارد. دلیلش هم همین است كه شما مشاهده میكنید؛ جوان دهه‌ی هشتادی كه نه جنگ را، نه امام را، نه انقلاب را دیده امّا همان مفاهیم را با همان روشن‌بینی، با همان اقتدار كه آن روز یك جوان فهمیده‌ای دنبال میكرد، امروز این نوجوان ما دارد دنبال میكند. شما میتوانید؛ شماها میتوانید بر ترفند دشمن فائق بیایید؛ میتوانید از سختی‌ها و موانع عبور كنید و این كشور را برسانید به آن نقطه‌ای كه مطلوبِ آرمانهای اسلامی و انقلابِ اسلامی است؛ میتوانید. و این ان‌شاءالله اتّفاق خواهد افتاد، این خواهد شد1396/8/11

1401/08/29
|
13:17
دسترسی سریع