تلاوتی از جعفر فردی

قرائت آیات سیزدهم و چهاردهم از سوره مباركه نحل توسط قاری جعفر فردی


💠و نیز آنچه در زمین برای شما آفرید و به انواع گوناگون و اشكال رنگارنگ در آورد (همه را مسخر شما كرد)؛ همانا در این كار هم آیت و نشانه‌ای (از الهیت) بر مردم هشیار پدیدار است.
و هم او خدایی است كه دریا را برای شما مسخر كرد تا از گوشت تر و تازه (ماهیان حلال) آن تغذیه كنید و از زیورهای آن (مانند درّ و مرجان) استخراج كرده و تن را بیارایید، و كشتی‌ها را در آن روان بینی كه سینه آب را می‌شكافند (تا به تجارت و سفر رفته) و تا از فضل خدا روزی طلبید، و باشد كه شكر خدا به جای آرید.

1401/08/18
|
12:57
دسترسی سریع