از ساعت به مدت

رادیو قرآن

تلاوت هاي كوتاه

تلاوت آیاتی از سوره اسراء با صدای ابوالعینین شعیشع

تلاوت آیات 15 تا 19 سوره اسراء با صدای ابوالعینین شعیشع به مدت 5 دقیقه و 26 ثانیه.

1398/03/27
|
12:13
دسترسی سریع
تلاوت های کوتاه