از ساعت به مدت

رادیو قرآن

تلاوت هاي كوتاه

تلاوت آیاتی از سوره نازعات با صدای مصطفی اسماعیل

تلاوت آیات 26 تا 33 سوره نازعات با صدای مصطفی اسماعیل به مدت 5 دقیقه .

1398/03/27
|
11:53
دسترسی سریع
تلاوت های کوتاه