از ساعت به مدت

رادیو قرآن

تلاوت هاي كوتاه

تلاوت آیاتی از سوره اعراف با صدای محمود عبدالحکم

تلاوت آیات 142 و 143 سوره مبارکه اعراف با صدای محمود عبدالحکم به مدت 3 دقیقه و 42 ثانیه.

1398/03/27
|
11:49
دسترسی سریع
تلاوت های کوتاه