از ساعت به مدت

رادیو قرآن

تلاوت هاي كوتاه

تلاوت آیاتی از سوره اسراء با صدای محمود علی البناء

تلاوت آیات 78 تا 84 سوره اسراء با صدای محمود علی البناء به مدت 5 دقیقه و 1 ثانیه.

1398/03/27
|
11:29
دسترسی سریع
تلاوت های کوتاه