از ساعت به مدت

رادیو قرآن

تلاوت هاي كوتاه

تلاوت آیاتی از سوره نساء با صدای محمداللیثی

تلاوت آیات 36 تا 42 سوره نساء با صدای محمد اللیثی به مدت 7 دقیقه و 22 ثانیه.

1398/02/10
|
13:02
دسترسی سریع
تلاوت های کوتاه