از ساعت به مدت

رادیو قرآن

تلاوت هاي كوتاه

تلاوت آیاتی از سوره مریم با صدای متولی عبدالعال

تلاوت آیات 16 تا 21 سوره مریم با صدای احمد عامر به مدت 4 دقیقه و 58 ثانیه.

1398/02/10
|
12:06
دسترسی سریع
تلاوت های کوتاه