از ساعت به مدت

رادیو قرآن

تلاوت هاي كوتاه

تلاوت آیاتی از سوره ذاریات با صدای عبدالعاطی ناصف

تلاوت آیات 15 تا 23 سوره ذاریات با صدای عبدالعاطی ناصف به مدت 4 دقیقه و 24 ثانیه.

1398/02/10
|
11:54
دسترسی سریع
تلاوت های کوتاه