از ساعت به مدت

رادیو قرآن

تلاوت هاي كوتاه

تلاوت آیاتی از سوره انعام با صدای احمد عامر

تلاوت آیات 159 تا 163 سوره انعام با صدای احمد عامر به مدت 4 دقیقه و 30 ثانیه.

1397/12/27
|
11:52
دسترسی سریع
تلاوت های کوتاه