تلاوت آیاتی از سوره مبارکه الرحمن با صدای استاد سید جواد حسینی

تلاوت آیات شریفه 1 الی 27 از سوره مبارکه الرحمن، آیات 1 تا 5 سوره مبارکه علق و تلاوت آیاتی از سوره مبارکه کوثر با صدای استاد سید جواد حسینی

1399/07/01
|
11:36
دسترسی سریع