تلاوت آیاتی از قصار الصور با صدای استاد سعید مسلم

تلاوت سوره های مبارکه ممتحنه، آیات 10 تا آخر؛ اعلی ، لیل،زلزال، اخلاص، فلق، ناس، حمد و بقره 1 و2 با صدای استاد سعید مسلم

1399/06/16
|
08:00
دسترسی سریع