تلاوت آیاتی از قصار الصور با صدای استاد محمود خلیل الحصری

تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه لیل، ضحی، انشراح، تین با صدای استاد محمود خلیل الحصری

1399/05/12
|
11:23
دسترسی سریع