تلاوت صوتی آیاتی از سوره مبارکه اسراء با صدای استاد احمد ابوالقاسمی

تلاوت صوتی آیات شریفه 105 تا آخر سوره مبارکه اسراء؛ 1 تا 7 سوره کهف و سوره کوثر با صدای استاد احمد ابوالقاسمی

1399/05/11
|
07:53
دسترسی سریع