تلاوت صوتی آیاتی از قصار الصور با صدای استاد سعید مسلم

تلاوت آیاتی از سوره مبارکه ممتحنه، آیات 10 شریفه تا آخر؛ اعلی ، لیل،زلزال، اخلاص، فلق، ناس، حمد و بقره با صدای استاد سعید مسلم

1399/05/07
|
13:41
دسترسی سریع