تلاوت آیاتی از سوره مبارکه دهر با صدای استاد محمود شحات انور

تلاوت سوره های مبارکه دهر، آیات 1 تا 22، شمس، حمد و بقره، آیات 1 و 2 با صدای استاد محمود شحات انور.

1399/04/01
|
15:03
دسترسی سریع