تلاوت آیاتی از سوره مبارکه دهر با صدای استاد احمد نعینع

تلاوت سوره های مبارکه دهر(انسان)، آیات 5 تا آخر ، ضحی و شرح با صدای استاد احمد نعینع.

1399/03/27
|
08:39
دسترسی سریع