تلاوت سوره ی واقعه با صدای استاد شعشاعی

تلاوت زیبای آیات 1 تا 38 سوره ی واقعه با صدای استاد ابراهیم شعشاعی

1398/12/04
|
12:35
دسترسی سریع