عوامل برنامه

  • سمیرا قنبری

    نقش:سردبیر و تهیه کننده

    تخصص:ادبیات عرب/ تفسیر و علوم قرآن