در محضر قرآن یكشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 25 دقیقه

در محضر قرآن

Bootstrap Image Preview

برنامه در محضر قرآن با محوریت بررسی نكات صرفی- نحوی و لغوی آیات قرآن كریم روزهای یكشنبه ساعت 21 از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
در محضر قرآن