صفحه نور (آموزش تجوید) هر روز از ساعت 20:35 به مدت 10 دقیقه

رادیو قرآن

مهارت هاي تجويد

صفحه نور (آموزش تجوید)

چهارمین بخش از برنامه صفحه نور با محوریت پخش تلاوت ترتیل روزانه یک صفحه از قرآن کریم و آموزش تجوید مربوط به همان صفحه هر روز از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی احمد خالدی و کارشناسی استاد سیدمحسن موسوی‌بلده ساعت 20:35 به مدت 10 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 20:35

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
مهارت های تجوید