قرار وصل هر روز از ساعت قبل از اذان صبح به مدت -

رادیو قرآن

قرار وصل

قرار وصل

برنامه قرار وصل، ویژه اذانگاهی صبح، هر روز قبل از اذان صبح از رادیو قرآن پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: قبل از اذان صبح

مدت برنامه:-

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قرار وصل