میان برنامه هرروز از ساعت بین برنامه ها به مدت كوتاه

رادیو قرآن

میان برنامه

میان برنامه

میان برنامه ها معمولا در فواصل برنامه های مختلف با زمانی کوتاه پخش می شوند.

ابتهال، تواشیح، فرازهای کوتاه، آنونس های تبلیغاتی و .... از جمله میان برنامه ها محسوب می شوند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هرروز

ساعت پخش برنامه: بین برنامه ها

مدت برنامه:کوتاه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
میان برنامه