عمومی - از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

بخش عمومي

عمومی

در این بخش كلیپ های تصویری از قاریان، اساتید قرآن، برنامه های قرآنی و تولیدات رادیو قرآن جهت بهره برداری مخاطبان منتشر می شود.

در این بخش كلیپ های تصویری متنوعی از تلاوت قاریان، اساتید قرآن و بنام كشور؛ همچنین برنامه های قرآنی و تولیدات رادیو قرآن جهت بهره برداری مخاطبان منتشر خواهد شد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: -

ساعت پخش برنامه: -

مدت برنامه:-

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بخش عمومی