افق با موضوع ضرورت ادغام فن و هنر در طراحی فونت قرآنی

بررسی وضعیت نسخ دیجیتال قرآن کریم و ضرورت ادغام فن و هنر در طراحی فونت قرآنی در برنامه افق روز شنبه 3 خردادماه با حضور کارشناسی عبدالکاظم صادقا، خادم برگزیده قرآن کریم و حسین زاهدی از فعالان طراحی فونت و قلم فارسی بررسی شد.

1396/04/04
|
13:43
دسترسی سریع