عوامل برنامه افق

برنامه افق با محوریت پیگیری مطالبات رهبری از جامعه قرآنی روزهای شنبه از ساعت 16:15 الی 17:00 از شبکه رادیویی قرآن بر روی آنتن می رود.

1399/11/26
|
15:27
دسترسی سریع