صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برنامه ی «سفرکردگان» روز پنجشنبه 26 مهرماه به آشنایی با شخصیت قاری بین المللی قرآن، شهید محسن حاجی حسنی کارگر می پردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، سفرکردگان عنوان برنامه ای از گروه تلاوت و محافل قرآنی رادیو قرآن است که پنجشنبه ی هر هفته ساعت 19 به مدت سی دقیقه به روی آنتن می رود.
در این برنامه تلاوت یکی از شهدای قاری یا مرحوم، پخش و در ادامه با یکی از همنشینان قاری مورد نظر گفت و گو می شود. در هر برنامه پای سخن یکی از اعضای خانواده، آشنایان و یا یکی از شاگردان و دوستان قرآنی آن استاد ارجمند نشسته و با رفتار و حسن سلوک آن قاری مرحوم یا شهید آشنا می شویم.
پنجشنبه 26 مهرماه ساعت 19 سخنان استاد مهدی حسنی، پیرامون شخصیت شهید منا، حاج محسن حاجی حسنی کارگر به سمع شنوندگان خواهد رسید و در پایان تلاوتی از این استاد مرحوم، به شنوندگان هدیه می شود.
لازم به ذکر است، این برنامه پنجشنبه 26 مهرماه، با اجرای هادی ربیعی و تهیه کنندگی علیرضا صفرزاده از رادیو قرآن پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • آشنایی با شخصیت مرحوم حمیدرضا عباسی، قاری ممتاز قرآن در برنامه «سفرکردگان»

  • آشنایی با شخصیت قاری شهید محسن حاجی حسنی کارگر در برنامه «سفرکردگان»

  • آشنایی با شخصیت قاری و پیشکسوت قرآن مرحوم استاد عباسعلی نازدار در برنامه «سفرکردگان»

  • آشنایی با شخصیت مرحوم استاد محمدکاظم حسن زاده در برنامه «سفرکردگان»

  • آشنایی با شخصیت مرحوم استاد محمدعلی اوحدی در برنامه «سفرکردگان»

  • آشنایی با شخصیت مرحوم استادعباسعلی نازدار در برنامه «سفرکردگان»

  • آشنایی با شخصیت حمیدرضا عباسی در برنامه «سفرکردگان»

  • آشنایی با شخصیت مرحوم استاد عباس رنجبر در برنامه «سفرکردگان»

  • آشنایی با شخصیت مرحوم استاد علی اربابی در برنامه «سفرکردگان»

  • آشنایی با شخصیت مرحوم استاد ابوالفضل علامی در برنامه «سفرکردگان»