صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اسامی برندگان مسابقه پیامکی یکشنبه 2 تا پنجشنبه 6 تیرماه اعلام شد.

برندگان مسابقه پیامکی طرح تابستانی قرآن، کتاب زندگی(بشارت 1453) از یکشنبه 2 تیر تا پنجشنبه 6 تیربه شرح زیر است:

اسامی برندگان یکشنبه 2 تیرماه
فاطمه درویش زاده از استان گلستان
زهرا گلستان فر - استان سیستان و بلوچستان
367****0918

اسامی برندگان دوشنبه 3 تیرماه
زینب مروانی از استان خوزستان
گلی کامرانی از استان البرز
معصومه نصراللهی از استان تهران

اسامی برندگان سه شنبه 4 تیرماه
فاطمه زارعی باروق از استان خوزستان
294***09368
214***09160

اسامی برندگان چهارشنبه 5 تیرماه
سعید کرمی سغی از استان خراسان رضوی
محمد عربی از استان مرکزی
408***09189

اسامی برندگان پنجشنبه 6 تیرماه
مسعود شب تار نیاز از بندرعباس
زهره علی محمدی از استان مرکزی
618***09304


مرتبط با این خبر

  • اسامی برندگان مسابقه پیامکی چهارشنبه 19 تا یکشنبه 23 تیرماه

  • اسامی برندگان مسابقه پیامکی شنبه 15 تا سه شنبه 18 تیرماه

  • اسامی برندگان مسابقه پیامکی یکشنبه 9 تا پنجشنبه 13 تیرماه

  • اسامی برندگان مسابقه پیامکی روز سه شنبه 4 تیرماه

  • پرسش پیامکی طرح تابستانی قرآن، کتاب زندگی