صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اسامی برندگان مسابقه پیامکی روز سه شنبه 4 تیرماه اعلام شد.

اسامی برندگان مسابقه پیامکی روز سه شنبه 4 تیرماه به شرح زیر است:
1- فاطمه زارعی باروق از استان خوزستان
2- 294***09368
3- 214***09160

مرتبط با این خبر

  • اسامی برندگان مسابقه پیامکی چهارشنبه 19 تا یکشنبه 23 تیرماه

  • اسامی برندگان مسابقه پیامکی شنبه 15 تا سه شنبه 18 تیرماه

  • اسامی برندگان مسابقه پیامکی یکشنبه 9 تا پنجشنبه 13 تیرماه

  • اسامی برندگان مسابقه پیامکی یکشنبه 2 تا پنجشنبه 6 تیرماه

  • پرسش پیامکی طرح تابستانی قرآن، کتاب زندگی