بشارت 1453

برنامه كوتاه بشارت 1453 با محوریت حفظ و تثبیت آیات جزء 30 قرآن كریم(سوره های نبأ تا بروج) ، روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10:25 تا 10:30 به كارشناسی استاد معتز آقایی طی فصل تابستان از رادیو قرآن پخش می شود.

1398/04/05
|
08:25

طرح تابستانی قرآن، كتاب زندگی( بشارت 1453) از ابتدای تیرماه سال جاری با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن كریم( سوره های نبأ تا بروج) برگزار می شود كه برنامه های متعددی از جمله بشارت 1453 در قالب این طرح از رادیو قرآن تقدیم حضور شنوندگان می شود.

اولین قسمت از این برنامه كوتاه به آیات 1 تا 8 سوره نبأ اختصاص دارد.

دسترسی سریع