عمومی - از ساعت - به مدت -

رادیو قرآن

بخش عمومي

بشارت 1453

برنامه کوتاه بشارت 1453 با محوریت حفظ و تثبیت آیات جزء 30 قرآن کریم(سوره های نبأ تا بروج) ، روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10:25 تا 10:30 به کارشناسی استاد معتز آقایی طی فصل تابستان از رادیو قرآن پخش می شود.

1398/04/05
|
08:25

طرح تابستانی قرآن، کتاب زندگی( بشارت 1453) از ابتدای تیرماه سال جاری با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم( سوره های نبأ تا بروج) برگزار می شود که برنامه های متعددی از جمله بشارت 1453 در قالب این طرح از رادیو قرآن تقدیم حضور شنوندگان می شود.

اولین قسمت از این برنامه کوتاه به آیات 1 تا 8 سوره نبأ اختصاص دارد.

دسترسی سریع
بخش عمومی