خبرگزاری ایرنا دبیر شورای معارف معاونت صدا: برنامه‌های رادیو قرآن از سایر شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود

تهران- ایرنا- دبیر شورای قرآن و معارف معاونت صدا از دهه اخیر به عنوان چرخش راهبردی رادیو در برابر ورود رسانه‌های متعدد و متنوع یاد کرد و از پخش برنامه‌های کوتاه رادیو قرآن در سایر شبکه‌های رادیویی خبر داد.

1399/06/23
|
11:06

به گزارش روابط عمومی معاونت صدا مجتبی ایزدی روز شنبه با اشاره به تغییر در مواجهه مردم با رسانه ها و جوامع امروز گفت: امروز مخاطب باید در مدت کوتاهی که به یک رسانه فرصت می‌دهد آن را قضاوت کند، بتواند محتوای مفید و جذابی دریافت کند و ارائه این محتوای اثرگذار در قالب برنامه های کوتاه بیشتر امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: از طرف دیگر مخاطب امروز بر خلاف گذشته قدرت انتخاب های گسترده و سهل الوصول زیادی در دنیای رسانه‌ای پیدا کرده است و بر این اساس هر رسانه‌ای که محتوای جذاب تر و مفیدتری را در مدت زمان کمتر ارائه کند، بیشتر دنبال می‌شود. به این منظور از سال گذشته تولید میان برنامه و برنامه‌های کوتاه‌مدت را به عنوان یکی از رویکردهای جدید رادیو قرآن در دستور کار قرار دادیم و با مشارکت مدیران و برنامه سازان شبکه، طراحی و تولید میان برنامه های جدید را آغاز کردیم.
مدیر شبکه قرآن افزود: دهه اخیر را می توان دهه چرخش راهبردی رادیو در برابر ورود رسانه های متعدد و متنوعی چون شبکه های اجتماعی دانست و هر چقدر فرصت طراحی امتداد پیام رادیو از فضای برودکست به پهن‌باند بیشتر شود، امکان توافق در این شرایط بیشتر است که یکی از این راه ها حضور بیشتر در بستر های انتشار در فضای مجازی است و قطعاً میان‌برنامه ها و برنامه‌های کوتاه مدت این زمینه و نیاز را بهتر فراهم می‌کند.

وی ایجاد تنوع در جدول پخش برنامه های روزانه رادیو قرآن و نیز زمینه سازی برای پخش برنامه‌های قرآنی از سایر شبکه های رادیویی را از دیگر اهداف این اقدام ذکر کرد و افزود: برای جلوگیری از تولید تکراری برنامه هایی که در گذشته ساخته شده است، همه تولیدات کوتاه رادیو قرآن در گذشته یعنی از ابتدای تاسیس تاکنون بررسی شد و فقط تولید برنامه‌های کوتاه‌مدت جدید در دستور کار قرار گرفت.
دبیر شورای قرآن و معارف معاونت صدا گفت: تاکنون از مجموع پنج هزار و 300 برنامه که در قالب 54 عنوان برنامه کوتاه طراحی و در دست تولید است، هفت درصد مربوط به گروه علوم قرآنی، 11 درصد مربوط به گروه آموزش، 25 درصد تولید و تامین برنامه و 30 درصد متعلق به گروه علوم قرآنی است و تولید 27درصد دیگر را نیز گروه تلاوت رادیو قرآن عهدهدار شده است. برنامه های کوتاه مدت در ساختار های متنوع برنامه سازی طراحی شده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که تولید آنها تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی افزود: اکنون برنامه‌های قله‌های تلاوت، قرار تلاوت، قرآن می خوانیم، ظهور آیه ها، مهارت های صوت و لحن، آشنایی با تفاسیر، آشنایی با ترجمه‌های قرآن کریم، مهارت‌های صوت و لحن، مهارت های تجوید، آشنایی با سوره ها، پیام ثقلین، پیام‌آوران وحی، حکایت نامه، رحل نور، مهارت‌های روخوانی، اسرار هستی و مهارت‌های وقف و ابتدا در حال پخش است.دسترسی سریع