ایزدی خبر داد: انتشار کتابچه «نهضت تولید برنامه‌های کوتاه‌مدت در رادیو قرآن»

مدیر شبکه رادیویی قرآن با اشاره به انتشار کتابچه میان‌برنامه‌های رادیو قرآن گفت: طراحی بیش از 54 عنوان‌برنامه و تولید پنج هزار و 300 برنامه کوتاه در قالب کتابچه نهضت تولید برنامه‌های کوتاه‌مدت در رادیو قرآن، منتشر شد.

1399/09/01
|
11:14

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، مجتبی ایزدی، مدیر شبکه رادیویی قرآن، با اشاره به انتشار کتابچه میان‌برنامه‌های رادیو قرآن گفت: یکی از اقدامات در سلسله اقدامات اساسی رادیو قرآن، نهضت تولید برنامه‌های کوتاه با طراحی بیش از 54 عنوان‌برنامه و تولید پنج هزار و 300 برنامه کوتاه بود.

دبیر شورای قرآن و معارف معاونت صدا با اشاره به اینکه این امر مجموع برنامه‌های رادیو قرآن را متنوع‌، و با ضرب‌آهنگ بیشتر به سمع نظر مخاطبان رساند، اظهار کرد: این پنج هزار و 300 برنامه در قالب‌های مستند، مجله‌محور، گفت‌و‌گومحور، گفتارمحور و ساختارهای نوین در رویکردها و موضوعاتی مانند تلاوت، علوم قرآنی، اطلاع‌رسانی، آموزش و ... است.

ایزدی تصریح کرد: این برنامه‌های کوتاه، نیاز مخاطبان را در حوزه‌های مختلف تأمین کند که یک سال برای طراحی آن زمان برده شده، به گونه‌ای که طراحی این میان‌برنامه‌ها در تابستان به پایان رسید. همچنین همزمان با طراحی نیز تولید آنها آغاز شده است.

مدیر شبکه رادیویی قرآن با تأکید بر اینکه حدود 75 تا 80 درصد این میان‌برنامه‌ها، فرآیند تولید را سپری کرده‌اند، بیان کرد: برخی از این 54 عنوان برنامه، تولیدشان به پایان رسیده و برخی نیز بر روی آنتن است و تعدادی دیگر نیز تولیدشان تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

دبیر شورای قرآن و معارف معاونت صدا با تأکید بر اینکه پنج هزار و 300 برنامه، در قالب برنامه‌های کوتاه زیر 10 دقیقه است، تأکید کرد: از دیگر ویژگی‌های این میان‌برنامه‌ها، قابلیت تکرار آن است، یعنی اینگونه نیست که برنامه‌ها یک‌بار قابلیت پخش داشته باشد یکی از این برنامه‌ها «قله‌های تلاوت» است که از بهترین تلاوت‌ها و شاهکارهای قرای جهان اسلام تهیه و تولید شده و همیشه قابل استفاده است.

انتشار کتابچه «نهضت تولید برنامه‌های کوتاه‌مدت در رادیو قرآن»

وی با اشاره به دیگر ویژگی این برنامه‌های کوتاه، اظهار کرد: قابلیت انتشار در فضای مجازی به دلیل مدت کوتاه آنها، بیشتر فراهم است. همچنین امکان پخش این میان‌برنامه‌ها از سایر شبکه‌های رادیویی، ملی و استانی فراهم است.

ایزدی با تأکید بر اینکه کتابچه میان‌برنامه‌های رادیو قرآن، حرکت اساسی در حوزه تولید برنامه‌های کوتاه در رسانه دینی است، گفت: این موضوع در بسیاری از حوزه‌ها نیاز مخاطبان را پاسخگو است.

مدیر شبکه رادیو قرآنی بیان کرد: پخش به عنوان یک واحد برنامه‌ای مستقل و قابل پخش بدون وابستگی به قسمت قبل و بعد از دیگر ویژگی میان‌برنامه و برنامه کوتاه‌مدت رادیو قرآن است.

ایزدی اضافه کرد: افزایش قدرت و توان برنامه‌سازی در رادیو در هر لحظه با امکان بهره‌گیری آسان و سریع از برنامه‌های کوتاه و میان‌برنامه‌های موفق تولید شده به ویژه در مواجهه با رویدادها، امکان جذب مخاطب بیشتر و فرصت تکرار در زمان‌های مناسب و کاهش هزینه‌های برنامه‌سازی از دیگر اهداف این اقدام است.

دبیر شورای قرآن و معارف معاونت صدا بیان کرد: برای تحقق این اقدام، چهار مرحله بررسی و احصای همه تولیدات کوتاه‌مدت رادیو قرآن از ابتدای تأسیس تاکنون (بیش از 36 سال) و جلوگیری از ساخت طرح‌های تولید شده در گذشته (مگر آنکه با ساختار و رویکرد جدید و جذاب قابل تولید باشد)، ارائه طرح‌های جدید قابل تولید به گروه‌های برنامه‌ساز شبکه و دعوت از آنها برای تکمیل طرح‌ها و همزمان آغاز تولید برخی از طرح‌ها از سال 98 و برآورد فرآیند تکمیل طرح‌ها و زمان شروع و پایان تولید، انجام شده است.

وی درباره مراسم رونمایی این کتاب، گفت: با توجه به شرایط مراسم کرونا امکان برگزاری مراسم رونمایی را نخواهیم داشت، بلکه از طریق انتشار کتابچه، این کار و اطلاع‌رسانی در حال انجام است.

دسترسی سریع