سوال روز 29 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/29
|
12:48

سوال پیامكی روز 29 خرداد ماه

با تدبر در كدامیك از آیات زیر می توان داشتن تخصص و دانش مدیریت را از مهمترین ویژگی های رئیس جمهور برای اداره كشور دانست ؟

1- آیه 98 از سوره مباركه طه

2- آیه 55 از سوره مباركه یوسف(ع)

3- آیه 28 از سوره مباركه فاطر


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع