سوال روز 28 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/28
|
19:52

سوال پیامكی روز 28 خرداد ماه

كدامیك از واژه های آیه آخر سوره مباركه آل عمران به حفظ مرزها در برابر دشمنان اشاره دارد و رئیس جمهور منتخب باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد ؟

1- واژه اصبروا

2- واژه صابرو

3- واژه رابطو


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع