انتصاب مدیرجدید گروه طرح و برنامه ریزی رادیو قرآن

دكتر شاهید مظفری _ مدیركل برنامه ریزی و نظارت معاونت صدا_ به پیشنهاد دكتر منصور قصری زاده، مدیر رادیو قرآن طی حكمی مهدی رفیعی تفرشی را به عنوان مدیر طرح و برنامه ریزی این شبكه رادیویی منصوب كرد.

1401/04/20
|
13:40

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، مراسم تكریم و معارفه مدیر طرح و برنامه ریزی رادیو قرآن با حضور دكتر شاهید مظفری، مدیركل برنامه ریزی و نظارت معاونت صدا برگزار شد.
در این مراسم مهدی رفیعی تفرشی به عنوان مدیر جدید طرح و برنامه ریزی رادیو قرآن معرفی و از زحمات طاهره سادات حسینی طباطبائی مدیر پیشین طرح و برنامه ریزی رادیو قران تقدیر شد.

بخشی از وظایف محول در این حكم به شرح ذیل می باشد
تبیین و عملیاتی نمودن اهداف ،‌اولویت ها و سیاستهای محتوایی سازمانی
سهم دهی منطقی به موضوعات، ماموریت ها و اولویت ها با ملاحظه سطح جامعه مخاطبان
برنامه ریزی، تخصیص و ارزیابی توزیع و بكارگیری محصولات ، خدمات و منابع شبكه
برگزاری و دبیری جلسات شورای طرح و برنامه شبكه و تنظیم صورتجلسات و گزارش های مربوط

گرداوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات و ارزیابی كمی و كیفی عملكرد شبكه در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و ارائه گزارش به زیر ساخت های مرتبط

دسترسی سریع