صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت - به مدت -

حضرت علی (ع) با همه ی سرآمدی، سر بلند نکرد تا در خلاف راه و رضایت خدا اعتراضی کند. علی(ع) راضی بود به رضای خدا...

مرتبط با این