صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه- سه شنبه از ساعت 10:35 به مدت 15 دقیقه

برنامه ی مسیر روشن روز سه شنبه 18 دی ماه به بررسی موضوع "معاد در قرآن، بازسازی بدن انسان در قیامت" می پردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، برنامه مسیر روشن با موضوع اصول اعتقادی در قرآن کریم و بررسی آیات مرتبط با توحید، عدل، نبوت(بررسی تاریخ انبیاء و امامت) از رادیو قرآن پخش می شود.
در برنامه روز سه شنبه 18 دی ماه با استناد به آیات 3و 4 سوره مبارکه قیامت و 57 سوره مبارکه اعراف به بررسی موضوع "معاد در قرآن، بازسازی بدن انسان در قیامت" پرداخته خواهد شد.
این برنامه که کاریست از گروه علوم قرآنی، به تهیه کنندگی مونا توسلی و کارشناسی دکتر محسن میرباقری، روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 10:35 به مدت 15 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن تقدیم شنوندگان می شود.

مرتبط با این خبر

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ پرونده اعمال" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ بازسازی بدن انسان در قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ لحظه وقوع قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ آسمان های هفتگانه" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ نفخ صور در قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن ؛ لحظه وقوع قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن ؛ واقعه و قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن ؛ واقعه و قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "نقل احادیث در مورد نماز وحشت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن - زمان در عالم برزخ" در برنامه مسیر روشن