صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه- سه شنبه از ساعت 10:35 به مدت 15 دقیقه

برنامه ی مسیر روشن روز سه شنبه هشتم آبان ماه به بررسی موضوع "معاد در قرآن ؛ واقعه و قیامت" می پردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، برنامه مسیر روشن با موضوع اصول اعتقادی در قرآن کریم و بررسی آیات مرتبط با توحید، عدل، نبوت(بررسی تاریخ انبیاء و امامت) از رادیو قرآن پخش می شود.
در برنامه روز سه شنبه هشتم آبان با توجه به آیات سوره مبارکه واقعه به بررسی موضوع "معاد در قرآن ؛ واقعه و قیامت" پرداخته خواهد شد.
این برنامه که کاریست از گروه علوم قرآنی، به تهیه کنندگی مونا توسلی و کارشناسی دکتر محسن میرباقری، روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 10:35 به مدت 15 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن تقدیم شنوندگان می شود.

مرتبط با این خبر

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ پرونده اعمال" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ بازسازی بدن انسان در قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ لحظه وقوع قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ لحظه وقوع قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ آسمان های هفتگانه" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن؛ نفخ صور در قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن ؛ لحظه وقوع قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن ؛ واقعه و قیامت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "نقل احادیث در مورد نماز وحشت" در برنامه مسیر روشن

  • بررسی موضوع "معاد در قرآن - زمان در عالم برزخ" در برنامه مسیر روشن